Waaruit bestaat een alarmsysteem voor kantoor?

Een alarmsysteem voor een kantooromgeving dient betrouwbaar te zijn. Je moet er niet aan denken dat onverlaten binnendringen en kostbare apparatuur meenemen of dat vandalen schade aanrichten waardoor de continuïteit van je bedrijfsvoering in gevaar komt. Maar het inbraakbeveiligingssysteem moet ook makkelijk in gebruik zijn, schaalbaar en betaalbaar. A2B Security integreert de hoogwaardige beveiligingscomponenten van UTC tot een kantooralarmsysteem dat aan al deze eisen (en die van de verzekeraar) voldoet!

Bedieningspaneel alarmsysteem

Bedieningsgemak is essentieel. Zeker als de werktijden min of meer flexibel zijn en dus meerdere kantoormedewerkers het alarmsysteem in- en uit moeten kunnen schakelen. Afhankelijk van je wensen en situatie adviseren onze specialisten welk bedieningspaneel voor jouw kantoor het slimste is. Mogelijk een paneel waarop eenvoudig een code wordt ingetoetst. Maar misschien is een digitale sleutel in de vorm van een card of tag handiger. Die zou ook kunnen worden gebruikt om bepaalde deuren te openen. En zelfs voor de printer en de koffieautomaat.

Alarmsystemen | A2B Security

Multifunctionele centrale

Het hart van jouw alarmsysteem is de centrale, waarop zoveel te beveiligen zones kunnen worden aangesloten als je maar wilt. Ook zones in een ander pand. Brandalarm en toegangscontrole (al dan niet met werktijdenregistratie) kunnen eveneens hieraan worden gekoppeld. Net als de video-intercom installatie waarmee jouw baliemedewerker ziet wie zich aan de slagboom van het parkeerterrein meldt. En mogelijk ook de klimaatbeheersingsinstallatie die de serverruimte op de voorgeschreven temperatuur houdt. Zodra zich een storing voordoet, gaat een alarm naar de meldkamer (en naar je telefoon (of die van een aangewezen medewerker), via een slimme app).

Alle typen detectoren

Er bestaat een enorm uitgebreide keuze aan detectoren die in geval van een onregelmatigheid een alarm naar de meldkamer sturen. Deuren en ramen kunnen we voorzien van magneetcontacten. Ruiten van glasbreukdetectoren. Of van trildetectoren, die echter minder handig zijn – of toch in ieder geval anders moeten worden afgesteld – in een omgeving met zwaar vrachtverkeer. Zaak dus om je goed door onze specialisten te laten adviseren. Die kunnen ook precies het verschil uitleggen tussen passief infrarood melders die enkel reageren op warmte, en passief infrarood radardetectoren (duo-detectoren) die reageren op de combinatie van warmte én beweging.

IS JOUW KANTOOR ECHT VEILIG GENOEG?