𝗗𝗨𝗨đ—Ĩ𝗭𝗔𝗔𝗠𝗛𝗘𝗜𝗗 𝗩đ—ĸđ—ĸđ—Ĩđ—ĸđ—Ŗ
Duurzaamheid en milieubewustzijn staan bij A2B hoog in het vaandel. Onder onze medewerkers hebben we daarom afgelopen weken een duurzaamheidswedstrijd gehouden. De beveiligingsheld die gemiddeld de meeste kilometers kon rijden met ÊÊn liter brandstof heeft een mooie cadeaubon ontvangen.
Erik van de Kruijs heeft de wedstrijd gewonnen: hij reed gemiddeld 21,7 kilometer met ÊÊn liter brandstof. Proficiat!
a2b-post-duurzaamheidswedstrijd-vierkant

Dit bericht delen met uw netwerk?